Leagan Béarla / Leagan Gaeilge
Cliceáil anseo chun iarratas a dhéanamh ar Aoischárta inniu!
 
    Cliceáil anseo chun an póstaer Cárta Aoise

Ceisteanna Coitianta

Cén aois is gá dom a bheith chun Aoischárta a fhail?
Ní mór duit a bheith 18 mbliana d’aois nó os a chionn chun iarratas a dhéanamh ar Aoischárta.

Conas a fhaighimse Aoischárta?
Logáil isteach ar www.agecard.ie agus roghnaigh an táb úd Déan iarratas anois.

Conas a íocaim as m’Aoischárta?
Is féidir íoc as do chárta cibé acu trí

• Úsaid a bhaint as Cárta Creidmheasa nó Cárta Dochair• a bhaint as Dearbhán Aoischárta – is féidir é seo a cheannach ag aon Oifig an Phoist.

Cén costas atá ar Aoischarta?
Is í an táille atá ar Aoischarta ná €10.

Cad is Dearbhán Aoischárta ann?
Is é atá i ndearbhán aoischarta ná rogha íocaíochta atá ar fáil le ceannach ó aon Oifig an Phoist. Tá sé cosúil le duilín creidmheasa do ghuthán póca. Beidh tú ábalta an uimhir sé dhigit déag a ionchur ar an scáilleán íocaíochta nuair a roghnaíonn tú an rogha íocaíochta don Dearbhán. Chomh luath agus atá an uimhir agus an pin tar éis a bheith curtha isteach agus an cnaipe Dearbhaithe Íocaíochta roghnaithe, tá an dearbhán fíoraithe agus ní féidir é a bheith athúsáidte ina dhiaidh sin. Tá an dearbhán bailí ar feadh trí mhí ón dáta ceannaithe. Mura bhfuil sé úsáidte laistigh den am sin rachaidh an dearbhán in éag agus ní féidir é a úsáid a thuilleadh chun aoischárta a cheannach. Níl aon áis ann chun dearbhán éagtha a aisíoc.

Cén doiciméadú is gá dom chun m’Aoischárta a fháil?
Beidh gá leis an méid seo a leanas:
• Do Dheimhniú Breithe nó do Chárta GNIB (Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce) nó do Phas bailí (suas chun dáta)
• Aon chineál eile Aitheantais amháin.
• Aon ghrianghraf Pas a tógadh le gairid.

Cé chomh fada is a thógfaidh sé chun mo chárta a fháil?
• Ba chóir duit d’fhoirm iarratais a fháil laistigh de trí lá oibre.

• Ba chóir duit do’Aoischarta a fháil ansin laistigh de dheich lá oibre ó thug tú isteach d’fhoirm iarratais go dtí do Stáisiún áitiúil Garda.

Tabhair faoi deara le do thoil: Is féidir leat rian a choimeád ar d’iarratas trí d’Uimhir Fhoirme a ionchur sa chuid Rianaigh mo Iarratas de chuid www.agecard.ie.

Cad í m’Uimhir Fhoirme?
Is uimhir sé dhigit í d’Uimhir Fhoirme atá luaite ar d’Fhoirm Iarratais agus freisin ar d’Admháil.

Cad a tharlaíonn mura bhfuil Deimhniú Breithe, Cárta GNIB nó Pas agam?
Ar an drochuair, gan ceann den méid thuas, ní bheidh tú ábalta iarratas a dhéanamh ar Aoischárta.

Cad a dhéanfaidh mé má chaillim m’Aoischárta nó má goidtear é?
Má tá do chárta caillte nó goidte ba chóir duit an caillteanas a thuairisciú do do stáisiún is goire duit.

Conas a fhaighimse Aoischárta eile in ionad m’Aoischárta chaillte nó ghoidte?
Tá an proiséas iarratais ar athchárta ann mar an gcéanna le cárta nua.
Beidh ceangal ort áfach tuairisc a dhéanamh ar an gcaillteanas nó ar ghadaíocht do chárta bunaidh nuair atá tú ag tabhairt do chárta ar aird chun go bhfíordheimhneofar é ag do Stáisiún áitiúil Garda. Déanfaidh an Garda proiseála taifead de seo ar Chóras PULSE an Gharda Síochána agus cuirfidh sé d’iarratas ar aghaidh ansin chuig na Clódóirí. Atheiseoidh na Clódóirí d’Aoischárta ansin.

An gá dom íoc as in athuair?
Is gá, beidh feidhm ag an táille €10 le d’athiarratas.

Tá Aoischárta den seandéanamh agam, an bhfuil sé fós bailí?
Tá, níl aon dáta éagtha ar do sheanchárta. Tháinig deireadh le táirgeadh an tseanchárta ‘dubh’ deireanach i Márta 2007 agus ní ghlacann mórán áitribh é a thuilleadh.

An bhfuil dáta éagtha ar m’Aoischárta?
Níl, níl aon dáta éagtha ar d’Aoischárta.

An bhfuil dáta éagtha ar m’Fhoirm Iarratais?
Tá, mura dtugann tú d’Fhoirm Iarratais leat le bheith fíoraithe ag Stáisiún Garda laistigh de trí mhí ó dháta d’iarratas ar líne, ní bheidh an fhoirm bailí a thuilleadh agus ní phroiseálfear í.

Sa chás seo beidh ceangal ort iarratas a athdhéanamh ar líne agus an táille €10 breise a íoc.

Cé lena dhéanaimse teagmháil mura bhfaighimse m’Fhoirm Iarratais nó m’Aoischárta?
Téigh go dtí an táb úd Déan teagmháil linn ar www.agecard.ie, líon isteach do chuid sonraí féin agus sonraí de do cheist. Rachaidh sé seo caol díreach chuig na Clódóirí a bheidh ábalta déileáil le do cheist.

D'ordaigh mé mo Chárta Aoise faoin sean-chóras a dhéanann an athrú go dtí an córas nua i bhfeidhm m'iarratas?
Má ordaigh tú faoin gcóras líne d'aois ba cheart go bhfaighfeá do chárta faoi lár mhí Eanáir ar a dhéanaí.

Cuireadh deireadh leis an seanchóras ordú ar an 17 Nollaig. Beidh an próiseas reatha Printéirí na hiarratais go léir a gheobhaidh siad ó Oifigí Ceantair suas go dtí 31 Nollaig, 2010. Beidh na cártaí a chur sa phost go díreach leis an iarratasóirí agus ba chóir go léir a phróiseáil faoi lár mhí Eanáir 2011.

Cad a tharlaíonn má tá sean Foirm Iarratais orm - is féidir liom a úsáid i gcónaí é?
NÍL, ar an sean-Foirmeacha Iarratais gorm a bheith tarraingthe siar ó Stáisiúin an Gharda Síochána, le héifeacht ón Aoine 10 Nollaig 2010 agus na foirmeacha seo a thuilleadh ag glacadh le Stáisiúin an Gharda Síochána. Is féidir an fhoirm a thuilleadh a phróiseáil faoin gcóras nua agus beidh tú in dá dtagraítear www.agecard.ie do dhul chun cinn d'iarratas.