Leagan Béarla / Leagan Gaeilge
Cliceáil anseo chun iarratas a dhéanamh ar Aoischárta inniu!
 
    Cliceáil anseo chun an póstaer Cárta Aoise

 

NB: LÉIGH LE DO THOIL ROIMH LEANÚINT LE D’IARRATAS

 1. Caithfidh tú bheith 18 mbliana nó os a chionn chun iarratas a dhéanamh le haghaidh Aoischárta
 2. Ní mór duit grianghraf ildaite Pas a sholáthar
 3. Ba chóir An Príomhdoiciméad Aitheantais a roghnaigh tú i do iarratas a bheith mar an gcéanna leis an doiciméad a thug tú ar aghaidh i do Stáisiún an Gharda áitiúil le linn duit d’iarratais a fhíordheimhniú
 4. Caithfidh an t-ainm ar d’iarratas a bheith mar an gcéanna leis an ainm ar do Phríomh Aitheantas *
 5. Seolfar gach comhfhreagras chuig an seoladh a sholáthraigh tú i d’iarratas
 6. Caithfidh an seoladh a thugtar a bheith laistigh d’Éire
 7. Ní bhainfear úsáid as do chuid sonraí ach amháin don Iarratas seo lena n-áirítear dul i dteagmháil leat má bhíonn cúis leis
 8. Ba chóir duit na sonraí ar fad a sheiceáil faoi dhó roimh chur isteach mar ní féidir athruithe a dhéanamh do na sonraí nuair atá an cnaipe úd Cuir faoi bhráid brúite
 9. Ní ghlacfar le caighdeán carachtair nach Gaeilge/Béarla le feiceáil ar do Aoischárta
 10. Beidh d'fhoirm iarratais in éag i 90 lá agus is é neamh-inaisíoctha *
 11. Más ag íoc le dearbhán aoischárta beidh sé seo in éag tar éis 90 lá agus is é neamh-inaisíoctha *
    * Téigh chuig Ceisteanna Coitianta le do thoil le haghaidh tuilleadh sonraí
 
 
Is é cúram an iarrthóra a chinntiú go bhfuil gach doiciméadú mar is gá ina seilbh acu chun a n-iarratas a chríochnú. Trí roghnú an chnaipe Aontaím, tá tú ag aontú leis na téarmaí agus na coinníollacha seo.
 
     Aontaím       Ní aontaím